ביטוח ישיר

שירות לקוחות ביטוח ישיר

 

יצירת קשר ישירות מאתר ביטוח ישיר

טלפון: 5555555- 03
כתובות המשרדים: רחוב אפעל 35, קרית אריה, פתח-תקווה

מח' מכירות:
פקס: 5214736 – 03
דוא"ל: sales@yashir.co.il

מח' שירות:
פקס: 5214735 – 03
דוא"ל: service@yashir.co.il

מח' מיגונים:
פקס: 5214743 – 03
דוא"ל: service_migun@yashir.co.il

מח' תביעות סיוע:
פקס: 5214737 – 03
דוא"ל: tviot@yashir.co.il

מח' בריאות חיים- שירות:
פקס: 5214738 – 03
דוא"ל: life@yashir.co.il

מח' פניות הציבור:
פקס: 5627257 – 03
דוא"ל: pniot@yashir.co.il

צוות אינטרנט:
דוא"ל: website@yashir.co.i