כלל חברה לביטוח

שירות לקוחות כלל חברה לביטוח

 

יצירת קשר ישירות מאתר כלל

מוקד אינטרנט:
03-9420440 5454*
פקס 077-6383200
ימי א' – ה':18:00 – 08:00

מוקד חירום:
03-9420440 5454*
24 שעות ביממה

מוקד כלל וסע:
077-6385555
פקס 077-6385500
ימי א' – ה': 16:00 – 08:00, יום ו':12:00 – 08:00

מוקד ביטוח חיים:
03-9420440 5454*
פקס 077-6383189
ימי א' – ה':17:00 – 08:00

מוקד צדי ג':
03-9420420
פקס 03-6387528
ימי א' – ה':17:00 – 08:00

מוקד רכב ומבנה:
03-9420440 5454*
פקס 077-6383128
ימי א' – ה': 20:00 – 08:00
יום ו':14:00 – 08:00

מוקד ביטוחי בריאות ישראליים:
03-6388400 5454*
פקס 03-6388918
ימי א' –ה': 18:00 – 08:00, יום ו': 14:00 – 08:00
מוקד חירום:24 שעות ביממה

מוקד נסיעות לחו"ל:
03-9420440, 03-5620000, 5454*
פקס 077-6383176
ימי א' –ה':20:00 – 08:00, יום ו': 14:00 – 08:00
מוקד פ.מ.י למקרי חירום:24 שעות ביממה

מוקד אוכלוסיות זרות בישראל:
1-800-35-18-35,  03-6388363
כל ימות השבוע, 24 שעות ביממה

מוקד ביטוחי שיניים:
1-700-501-501, 077-6383128
ימי א' –ה':18:00 – 08:00

מוקד למבוטחי בריאות במסגרת קבוצתית:
03-6388400, 03-6388918
כל ימות השבוע, 24 שעות ביממה